6000 termékkel a szebb karácsonyért

BradoLife kézfertőtlenítő gélek

Az ünnepek közeledtével a Bradoline cégcsoport tagjai is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is támogassák azokat, akik leginkább rászorulnak arra. Így december hónapban az egész ország területén 7 szervezet számára közel 6000 darab – a cégcsoport áltál gyártott vagy forgalmazott – terméket juttatottak el adományként.

Az idei karácsonyi ünnepeket sok embertársunk különösen nehéz helyzetben várja: a megnövekedett energia- és élelmiszer árak miatt a legalapvetőbb kiadások is nehézkessé váltak. Ezért is döntöttek úgy a Bradoline cégcsoport tagjai, a Florin Zrt., a Malen Kft., a BradoChem Kft., az Agriment Kft. és a Chemitat Kft., hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is adományokkal támogatják az olyan szervezeteket, akik nagyszámú rászorulóhoz jutnak el.

Tekintettel arra, hogy gyártóként és forgalmazóként széles szortimenttel rendelkeznek a cégek, próbáltak a legmegfelelőbb termékekkel hozzájárulni az adományok összeállításánál. Így többek között a saját gyártású Brado-BradoLife kéz- és felület fertőtlenítőket, Dermafora kozmetikai- és testápolási cikkeket, Chemitat háztartási- és vegyi árukat, továbbá a cégcsoport által forgalmazott tisztítószereket, gyermekápolási termékeket ajánlottak fel.

Barta Attila a Florin Zrt. cégvezetője az adományozásokkal kapcsolatban kiemelte: „A cégeket érintő gazdasági helyzet ellenére is fontosnak tartjuk a rászoruló emberek támogatását, remélve, ezzel is hozzá tudunk járulni, hogy a szeretet ünnepe mindenki számára szebb legyen!”

We no longer buy as many disinfectants as we did before the coronavirus

Florin Zrt.’s 2022 sales statistics are awarning

According to the signs, people seem to have given up and abandoned their practices to protect themselves from diseases. This is reflected in the disease numbers, but also in the circulation of disinfectants. What’s more, we are now at the point where the turnover of disinfectants has decreased even compared to the sales figures of the year before the coronavirus – the turnover data of the largest household chemical company in Hungary, Florin Zrt., show.

The data and the feedback also show that people pay much less attention to the protection and prevention of diseases than before. This is also clearly indicated by the data of the National Center for Public Health. According to an estimate based on the reports of doctors participating in the monitoring service, it can be established that based on the latest data from December 5-11, 239,500 people in the country consulted a doctor with symptoms of an acute respiratory infection. At the same time last year, this number was around 125,000. The decrease in the cautious attitude can also be seen in previous data.

This attitude is precisely reflected in the data of the largest household chemical company in Hungary, Florin Zrt., regarding the purchase of disinfectants. We are now at a point where the number of products sold will not even reach 2019 – the last year before the coronavirus. Based on the number of products sold this year, the drop is about 17% compared to three years ago. Of course, the demand for certain products changed to a different degree. For example, sales of the 50 ml BradoLife hand sanitizer gel decreased by around 20%, while the demand for the 500 ml package decreased by only around 5%.

Today we clearly pay less attention to the disinfection of our hands and the surfaces around us than in the first periods of the coronavirus. At the same time, this form of defense would be important to avoid the waves intensifying. Moreover, we must not forget that, in addition to Covid, countless temporary and permanent viruses and bacteria breed around us, against which it is important to protect ourselves properly. It is clear from the sales numbers that people no longer pay enough attention to proper hand and surface disinfection. Thus, the goal is definitely to increase the awareness of our customers in 2023 and to further develop our product portfolio so that the packaging and products that best suit the needs are available,” said Attila Barta, the company manager of Florin Zrt.

The feedback from family doctors to the company also shows that people have lost their dedication in this field. They reported that more people are reporting illnesses than last year.

Both they and the company’s experts regularly note that it would be important to pay attention to this because the coronavirus has not disappeared, but many diseases are present and getting stronger in these weeks. From the indications of general practitioners, it is clear that the flu is now much more common among patients than in recent years.

Már annyi fertőtlenítőt sem veszünk, mint a koronavírus előtt

Bradolife fertőtlenítő kendők

Óvatosságra intenek a Florin Zrt. 2022-es eladási statisztikái

A jelek szerint mintha általánosságban feladták, elhagyták volna az emberek a megbetegedések elleni védekezési gyakorlataikat. Ezt tükrözik a megbetegedési számok, de a fertőtlenítő szerek forgalmán is nagyon jól látszik mindez. Sőt, immár ott tartunk, hogy a koronavírust megelőző év eladási számaihoz képest is csökkent a fertőtlenítőszer forgalom – mutatnak rá Magyarország legnagyobb háztartásvegyipari vállalatának, a Florin Zrt.-nek forgalmi adatai.   

Az adatok és a visszajelzések is arról tanúskodnak, hogy az emberek a korábbiaknál jóval kevésbé figyelnek a megbetegedések elleni védekezésre, megelőzésre. Ezt egyértelműen jelzik a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai is. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint ugyanis az állapítható meg, hogy a friss, december 5- 11. közötti adatok alapján az országban 239 500 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Tavaly ugyanekkor ez a szám 125 000 körül mozgott. A körültekintő szemlélet csökkenése egy korábbi adatnál is tetten érhető.

Ez a hozzáállás pedig pontosan tükröződik Magyarország legnagyobb háztartásvegyipari vállalatának, a Florin Zrt.-nek a fertőtlenítővásárlással kapcsolatos adatiban. Immár ugyanis ott tartunk, hogy az eladott termékek száma a 2019. évit – az utolsó koronavírus előtti év – sem éri el. Az idén eladott termékek darabszáma alapján a három évvel korábbi adatokhoz képest mintegy 17% a visszaesés. Persze egyes termékek iránti kereslet természetesen eltérő mértékben változott. Az 50 ml-es BradoLife kézfertőtlenítő gél értékesítése például mintegy 20%-kal csökkent, az 500 ml-es kiszerelés iránti kereslet viszont csak körülbelül 5%-kal mérséklődött.

„Ma már egyértelműen kevesebb figyelmet fordítunk kezeink és a minket körülvevő felületek fertőtlenítésére, mint a koronavírus első időszakaiban. A hullámok felerősödésének elkerüléséhez ugyanakkor fontos lenne most is a védekezés ezen formája. Sőt, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Covid mellett számtalan időszakos és állandó vírus és baktérium tenyészik körülöttünk, melyek ellen fontos, hogy megfelelően védekezzünk. Az eladási számokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az emberek már nem fordítanak kellő gondot a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítésre. Így mindenképpen az a cél, hogy 2023-ban növeljük a vásárlóink tudatosságát, és tovább fejlesszük termékportfóliónkat, hogy az igényeknek leginkább megfelelő kiszerelések és termékek álljanak rendelkezésre” – mondta Barta Attila, a Florin Zrt. cégvezetője.

A háziorvosok vállalathoz érkező visszajelzése is azt mutatja, hogy vesztettek elhivatottságukból ezen a téren az emberek. Rendre arról számoltak be, hogy a tavalyinál többen jelentkeznek náluk megbetegedésekkel. Ők is és a cég szakértői is rendre megjegyzik pedig, hogy fontos lenne erre figyelni, ugyanis a koronavírus sem tűnt el, de számos megbetegedés van jelen és erősödik ezekben a hetekben. A háziorvosok jelzéseiből az körvonalazódik, hogy az influenza most sokkal inkább jellemző a páciensek körében, mint az elmúlt években.

hu_HUMagyar