Dermaflora refill shower gel on the path of green commitment

Florin Zrt.’s product, the Dermaflora Aloe Vera shower gel refill, made it to the finals of this year’s Greengage – green commitment award competition of PPH Media trade magazine publisher. The purpose of the competition was to find and present the successful companies that today in Hungary sustainably, with high priority, „eco-consciously” and environmentally friendly produce innovative products, sell services, or support the market with their developments and processes.


It was a significant innovation for the company, which has a history of 65 years, that it started packaging in the doypack (refill) format. All of this with an iconic product like the Dermaflora product line, which has won several Mentes-M awards, the main aspect of which was the development of awareness from the very beginning. The doypack packaging contains 70% less plastic than two 250 ml conventional shower gel bottles.

In terms of environmental awareness, it was important to find a domestic film supplier that could not only shorten the supply chain, but also reduce their carbon footprint by transporting it. The company managed to find a packaging material supplier for whom this kind of thinking is just as important as it is for Florin Zrt.


Attila Barta, head of Florin, explained: „Adhering to trends and customer preferences, our goal was to make not only the interior but also the exterior future-proof. That is why we decided to introduce a refillable version for the first time as a Hungarian manufacturer in the packaging of Dermaflora Aloe Vera shower gel, one of the most popular members of the product family. With this, we had an important vision to pay attention to environmental aspects by producing a domestic, quality-free product.


Overall, it can be said that by purchasing a doypack Dermaflora Aloe Vera shower gel, the customer leaves a significantly smaller ecological footprint, as both the product’s packaging and the production technology result in less environmental impact.

Dermaflora utántöltő tusfürdő a zöld elköteleződés útján

A PPH Media szaklapkiadó Greengage – a zöld elkötelezettség díja versenyének idei döntőjébe jutott a Florin Zrt. terméke, a Dermaflora Aloe Vera tusfürdő utántöltő kiszerelése. A verseny célja az volt, hogy megtalálja és bemutassa azokat az eredményes vállalatokat, akik ma Magyarországon fenntarthatóan, kiemelt fontossággal, „öko-tudatosan” és környezetkímélően gyártanak innovatív termékeket, adnak el szolgáltatásokat, vagy támogatják fejlesztéseikkel, folyamataikkal a piacot.

A 65 éves múltra visszatekintő cégnél jelentős innováció volt, hogy megkezdte a doypack (utántöltő) formátumú kiszerelést. Mindezt egy olyan ikonikus terméknél, mint a több Mentes-M díjat is nyert Dermaflora termékcsaládnál, amely kifejlesztésénél már az alapoktól a tudatosság volt a fő szempont. A doypack csomagolás 70%-kal kevesebb műanyagot tartalmaz, mint két darab 250 ml-es hagyományos flakonú tusfürdő.

A környezettudatosságnál fontos volt, hogy olyan hazai fólia beszállítót találjanak, akivel nem csak az ellátási láncot lehetett rövidíteni, hanem annak szállításával a karbon nyomukat is csökkenteni tudták. A cégnek sikerült olyan csomagolóanyag beszállítót találni, aki számára a ez a fajta gondolkodás ugyanolyan fontos, mint a Florin Zrt.-nek.

Barta Attila a Florin vezetője kifejtette: „Igazodva a trendekhez és a vásárlói elvásásokhoz célunk volt, hogy ne csak a belbecs, hanem a külcsín is jövőbe mutató legyen. Ezért döntöttünk úgy, hogy a termékcsalád egyik legnépszerűbb tagjánál a Dermaflora Aloe Vera tusfürdő csomagolásánál magyar gyártóként először utántöltő változatot hozunk forgalomba. Ezzel fontos víziónk volt, hogy hazai, minőségi mentes termék gyártásával a környezeti szempontokra is figyelemmel legyünk.”

Összességében elmondható, hogy egy doypack kiszerelésű Dermaflora Aloe Vera tusfürdő megvásárlásával jelentősen kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után a vásárló, hiszen mind a termék csomagolása, mind a gyártástechnológia kevesebb környezeti terheléssel jár.

A Szeged-based factory became the Factory of the Year

The Szeged-based manufacturer of cosmetics and household chemical products, Florin Zrt., finished first in both categories of this year’s finals of the Factory of the Year project competition. With the complete renovation of the factory, it became the category winner of the Manufacturing/Production Project of the Year, and based on the applications submitted, it also won the Grand Prix award for the best factory among companies with a turnover of HUF 1-5 billion. The GyártásTrend technology magazine announced the Factory of the Year Project Competition for the first time this year, continuing the spirit of the previous Factory of the Year competitions and adapting to the challenges of our time, it was possible to apply with industrial projects that increase the efficiency of production. The professional jury, made up of well-known professionals, awarded applications that are able to set a good example for other production companies.

Based on these professional principles, the jury awarded the prizes to Florin Zrt., with which they recognized the effort made by the company’s management to modernize the 60s factory into the 21st century, and not let a long-standing, 100 % Hungarian-owned company. During the 3-year project, the former 1,900 m2 production area was increased to 6,900 m2 and modernized so that production continued continuously. The renovation and expansion of the factory gave the company the opportunity to increase its capacities. With this, they not only increased the production volume of their previous products, but thanks to the larger floor area and the acquisition of new production equipment, they were also able to start the production of new products, increasing the assortment. Thanks to these new value dimensions, the company’s production capacity has been increased several times. The Hungarian government and the European Union also contributed to the implementation of the investments, in addition to involving their own funds.

Attila Barta, the managing director of Florin Zrt., highlighted: „The relevant market is typically dominated by multinational companies with strong capital, where the implementation of upgrades and modernizations aimed at continuous efficiency improvement and keeping up with technological development do not run into financial obstacles. In the case of a Hungarian medium-sized company, whose products compete in quality with those of any international company, it is also of utmost importance to increase productivity and use energy- and cost-efficient production. I am proud that the professional jury also found this project, which increases our domestic competitiveness, to be worthy of recognition.


With this modernization program, Florin Zrt., the Factory of the Year, can already realize its vision of becoming a strategic partner of companies distributing household chemicals and cosmetic products in the Central European region, and in addition, the awareness, recognition, and market share of the products they manufacture are tall.

The video of the company presentation:

Photo: PPH Media

Photo: PPH Media

Photo: PPH Media

Photo: PPH Media

Szegedi gyár lett az Év gyára

Év gyára díj

A szegedi székhelyű kozmetikai és háztartás-vegyipari termékeket gyártó Florin Zrt. az Év gyára projektverseny idei döntőjében két kategóriájában is az első helyen végzett. A gyár teljes megújításával Az év gyártási/termelési projektje kategóriagyőztese lett, valamint a beadott pályázatok alapján az 1-5 mrd Ft közötti árbevételű vállalatok közül elhozta a legjobb gyárnak járó Grand Prix díjat is. A GyártásTrend technológia magazin idén első ízben hirdette meg az Év Gyára Projektversenyt, amelyre a korábbi Év Gyára versenyek szellemiségét folytatva, igazodva korunk kihívásaihoz, a termelés hatékonyságát növelő ipari projektekkel lehetett pályázni. A neves szakemberekből álló szakmai zsűri olyan pályázatokat díjazott, amelyek képesek jó példával előállni más termelővállalatok számára is. 

Ezen szakmai elvek alapján ítélte oda a zsűri a Florin Zrt. részére a díjakat, melyekkel elismerték azt az erőfeszítést, amit a cégvezetése tett azért, hogy a 60-as évekbeli gyárat 21. századivá modernizálják, és ne az enyészeté váljon egy nagy múltú, 100%-ban magyar tulajdonú vállalat. A 3 éves projekt alatt a korábbi 1900 m2-es gyártóterületet 6900 m2-re növelték és modernizálták úgy, hogy közben folyamatosan ment a termelés. A gyár megújítása és bővítése lehetőséget adott arra, hogy a kapacitásokat növelni tudja cég. Ezzel nem csak a korábbi termékeik gyártási volumenét növelték, hanem a nagyobb alapterületnek köszönhetően, az új termelőeszközök beszerzésével új termékek gyártását is meg tudták kezdeni, növelve a szortimentet. Ezeknek az új értékdimenzióknak köszönhetően többszörösére növelte a vállalat termelési kapacitását. A beruházások megvalósításához a magyar kormány és az Európai Unió is hozzájárult a saját forrás bevonása mellet.

Barta Attila a Florin Zrt. vezetője a díjjal kapcsolatban kiemelte: „Az érintett piacot jellemzően tőkeerős multinacionális vállalatok uralják, ahol a folyamatos hatékonyságnövelést célzó és a technológiai fejlődéssel lépést tartó korszerűsítések és modernizálások megvalósítása nem ütközik pénzügyi akadályokba. Egy magyar középvállalat esetében, melynek termékei minőségben bármely nemzetközi vállalat termékével felveszik a versenyt, szintén kiemelten fontos a termelékenység növelése, az energia- és költséghatékony termelés alkalmazása. Büszke vagyok arra, hogy ezt a hazai versenyképességet növelő projektünket a szakmai zsűri is elismerésre méltónak találta.”

A Florin Zrt., az Év gyára, ezzel a modernizációs programjával már meg tudja valósítani azt a vízióját, hogy a közép-európai régióban háztartási vegyiárut és kozmetikai termékeket forgalmazó cégek stratégiai partnerei lehessen, és emellett az általuk gyártott termékek ismertsége, elismertsége és piaci részesedése magas legyen.

Gyárbemutató videó: https://www.youtube.com/watch?v=EpwXInG2GMA

Fotó: PPH Média

Fotó: PPH Média

Fotó: PPH Média

Fotó: PPH Média

Florin is building an automated warehouse

The cornerstone of the automated warehouse, which is being implemented with the support of the Magyar Multi program, was laid at the Szeged site of Florin Zrt. 50 percent of the 3,000 m2 investment with a budget of about HUF 1.6 billion is provided by the Hungarian Government and the European Union within the framework of the Széchenyi Plan Plusz program. In the course of the project, robotic warehouse technology integrating cutting-edge technological solutions will be built, a barcode raw material and product tracking system will be introduced, a low-energy storage hall will be built, and a solar collector system will be built.

Regarding the foundation stone laying, company manager Attila Barta explained that the construction of the new warehouse base is the last phase of the company’s five-step site development program. In recent years, Florin modernized its production capacity with an investment of HUF 6 billion. However, the company still does not have a warehouse of finished goods. To solve this issue, you have to build your own warehouse base at the site. The goods will be moved without the touch of human hands, by self-propelled forklifts connected to company management systems. As a result of the development, the company’s costs are reduced and the company’s competitiveness improves.

The headmaster of Csongrád-Csanád county, Márton Róth, was also present at the foundation stone laying ceremony. In his greeting, he explained that since its foundation in the 1950s, Florin Zrt. has repeatedly proven that Hungarian products have the right to exist with good management. On the international market, however, in order for Hungarian businesses to take the next step in development, it is often necessary to involve European Union or state subsidies. A similar investment is essential in order for the knowledge to pay off here, for a brand to become global from a local point of view.

Florin Zrt., which produces household cleaning products, personal care products and disinfectants, successfully sells its products not only on the domestic market, but also in other European and distant countries. Thanks to recent developments, the company has realized significant growth, increased its production capacity, and modernized its equipment park. As a result of this investment, Florin’s product production technology will be modernized, it can achieve an outstanding value creation effect, in addition to stabilizing the domestic markets, it can make significant progress in the foreign market, thereby contributing to increasing the international competitiveness of the Hungarian economy.

Automatizált raktárt épít a Florin

A Florin Zrt. szegedi telephelyén letették annak az automatizált raktárnak az alapkövét, amely a Magyar Multi program támogatásával valósul meg. A mintegy 1,6 milliárd forint költségvetésű, 3000 m2 alapterületű beruházás 50 százalékát a Magyar Kormány és az Európai Unió biztosítja a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projekt során élvonalbeli technológiai megoldásokat integráló robotizált raktártechnológia kiépítésére, vonalkódos alapanyag és termék nyomon követési rendszer bevezetésére, továbbá alacsony energiaigényű raktárcsarnok megépítésére, napkollektoros rendszer kialakítására kerül sor.

Az alapkőletétel kapcsán Barta Attila cégvezető kifejtette, az új raktárbázis kialakítása a cég ötlépcsős telephelyfejlesztési programjának utolsó fázisa. Az elmúlt években a Florin 6 milliárd forintnyi beruházással korszerűsítette gyártókapacitását. A cég azonban máig nem rendelkezik készáruraktárral. Ennek a kérdésnek a megoldására kell saját raktárbázist építeni a telephelyen. Az áruk mozgatását emberi kéz érintése nélkül, a vállalatirányítási rendszerekkel összekapcsolt önjáró targoncák végzik majd. A fejlesztés nyomán csökkennek a cég költségei, és javul a vállalkozás versenyképessége.

Az alapkőletételi ünnepségen jelen volt Róth Márton Csongrád-Csanád vármegye főispánja is. Köszöntőjében kifejtette, hogy a Florin Zrt. az 1950-es évekbeli megalapítása óta többször is bizonyította, hogy a jó menedzsmenttel a magyar termékeknek van létjogosultságuk. A nemzetközi piacon ugyanakkor ahhoz, hogy a fejlődés következő lépcsőfokát megtegyék a magyar vállalkozások, sokszor szükség van Európai Uniós vagy állami támogatások bevonására is. Egy-egy hasonló beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy a tudás itt kamatozzon, helyből indulva válhasson egy-egy márka világméretűvé.

A háztartási tisztítószereket, testápolási termékeket, valamint fertőtlenítőket gyártó Florin Zrt. nem csak a hazai piacon, de más európai és távolabbi országba is sikerrel értékesíti termékeit. A közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően jelentős növekedést realizált a társaság, termelési kapacitásait megnövelte, korszerűsítette eszközparkját. A jelen beruházás hatására pedig korszerűsödik a Florin termékelőállítási technológiája, kiugró értékteremtési hatást érhet el, a hazai piacok stabilizálása mellett a külpiacon jelentősen előre léphet, mellyel a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének növeléséhez is hozzájárul.

hu_HUMagyar